Konditsioneeride paigaldus

Standartpaigaldus sisaldab:

  • välisosa paigaldus kuni 2.5 m kõrgusele
  • kuni 5 m isoleeritud torustikku
  • ühe 68mm ava puurimist kuni 50 cm paksusesse seina v.a. betoon
  • välisosa seinakinnitus ja kinnitusvahendid
  • sise- ja välisosa vaheline kaabeldus kuni 5 m
  • elektriühendus on kuni 5 m siseosast
  • kondensaadi ärajuhtimine kuni 5 m
  • karbikut 2 jm ja 3 lisatarvikut (nurkade avakatete jms. näol)

  Lisakulud on:

  • korvtõstuk
  • kondensaadipump
  • elektrikilpi automaadi paigaldus ja kaabli vedu seadmeni
  • Lisakõrgus välisosa paigaldamisel mis ületab 2,5 m