Õhksoojuspumba garantii või tava hooldus:

Õhksoojuspumba garantii hoolduse teostamiseks palume seadme ostust 1-2 kuud enne aasta täitumist Kliimatooted oü-ga ühendust võtta, et sobilik aeg hoolduseks kokku leppida  (Jälgime ka ise, et teie hooldusaeg ei veniks pikemaks kui ette nähtud).

Õhksoojuspumba hooldust tuleb teostada kord aastas, selleks et tagada seadme vastupidavus ja garantii kehtivus. Hoolduse teostamine aitab ära hoida kõikvõimalikke vigu õhksoojuspumba töös. Regulaarne hooldamine kindlustab seadme pikaajalise vastupidavuse ja töökindluse. Parim aeg põhjalikuks hoolduseks on sügisene periood (enne kütteperioodi algust) või kevadel (enne jahutusperioodi algust.)

Õhksoojuspumba ostja kohustub:
*teostama seadme hooldust vähemalt üks kord 12 kuu jooksul peale seadme paigaldamist (tellimise kohustus lasub ostjal), kasutades selleks sertifitseeritud spetsialisti;
*mitte rikkuma garantiikohustusi ja kliimaseadme kasutusreegleid;
*olema tutvunud kasutusjuhendiga;
*Kui hoolduste vahe on pikem kui 13 kuud, siis sõlmitud hooldus/garantii leping katkeb automaatselt.

Väljasõit objektile Mandri eesti

Kuulub hinna sisse

Seadmete visuaalset ülevaatust

Kuulub hinna sisse

Siseosa filtrite kontroll ja puhastamine

Kuulub hinna sisse

Siseosa filtrite ja soojusvaheti kontroll ja siseosa komponentide keemiline pesu

Kuulub hinna sisse

Välisosa soojusvaheti ülevaatus (jäädefektid)

Kuulub hinna sisse

Välisosa soojusvaheti ülevaatus ja pesu (Vajadusel)

Kuulub hinna sisse

Elektrikontaktide nin sise- ja välisosa signaalide liikumise kontroll

Kuulub hinna sisse

Freoongaasi (külmaaine) temperatuuride ja vajadusel rõhkude kontroll

Kuulub hinna sisse

Freoongaasi koguse kontrollimine (vajadusel pumbadakse välja)

*Ei kuulu hinna sisse

Freoongaasi täitmine

*Ei kuulu hinna sisse

Seadme töörežiimide kontroll

Kuulub hinna sisse

Hooldustööde protokolli täitmine

Kuulub hinna sisse

Garantii tööde alla ei kuulu remont tööd mis on põhjustatud seadme valesti kasutamise, oskamatu kasutamise või ilmastikust tulenevate defektide mõjul vajalikud tööd!

Lisahinnakirja alusel teostatakse hooldus käigus:

*seadme külmaine täitmine

*torustiku isolatsiooni parandus

*Välisosa vibratsioonipukside vahetus

*Transport väljapool tööaega, või eraldi väljasõit ühe kliendi pärast Paidest 50km, Rakverest 50 km ja Tallinnast 50

Garantii hooldus on tasuline teenus ja arvestatakse vastavalt müüja poolt kehtestatud hinnagirja alusel!